Trvalá udržitelnost

Náš přístup k trvalé udržitelnosti

Trvalá udržitelnost je ústředním tématem všeho, co děláme – od snižování dopadu našich provozů na životní prostředí a vytváření řešení určených pro konkrétní trh po řešení globálních výzev v budoucnu.

Vzhledem k tomu, že celosvětová populace neustále roste, čelíme v souvislosti s trvalou udržitelností nebývalým výzvám, které souvisejí s některými z nejtěžších problémů, s nimiž se svět potýká. Nasycení světa, snížení závislosti na fosilních palivech a ochrana lidí a životního prostředí představují zásadní problémy, které vyžadují dlouhodobé zvažování a inovace na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Uvědomujeme si však, že toho nedosáhneme sami. Po celém světě spolupracujeme s akademickou obcí, vládami, dalšími společnostmi a nevládními organizacemi na inovacích vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků, které vedou ke vzniku dlouhodobých, použitelných a dlouhodobě udržitelných řešení v našich hodnotových řetězcích.