Společnost DuPont pomáhá řešit výzvy prostřednictvím globální spolupráce

Jak můžeme reagovat na výzvy, s nimiž se potýká světová populace, která se každý den rozroste o 150 000 osob? Pomocí síly vědeckých poznatků a vynalézavosti spolupráce.

Vytvořili jsme podmínky pro spolupráci více lidí na více místech než kdy dříve, abychom mohli nalézt nové a lepší způsoby řešení globálních výzev a reagovat na potřeby související s potravinami, energií a ochranou stále se rozrůstající celosvětové populace.

Společnost DuPont je místem, kde pracujeme nejlépe – řešíme zde komplexní celosvětové problémy díky spolupráci a využívání rozsáhlých vědeckých znalostí a zkušeností.

Copyright 2013 DuPont a/nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena. Oválné logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ a všechny produkty označené symbolem ™ nebo ® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti DuPont a/nebo jejích přidružených společností.