Globální výzvy

Společné řešení globálních výzev

Společnost DuPont věří, že řešení největších výzev, kterým lidstvo čelí, lze najít prostřednictvím inkluzivní inovace.

Vytvořili jsme podmínky pro spolupráci více lidí na více místech než kdy dříve, abychom mohli nalézt nové a lepší způsoby řešení globálních výzev a reagovat na potřeby související s potravinami, energií a ochranou stále se rozrůstající celosvětové populace.

Společnost DuPont je místem, kde pracujeme nejlépe – řešíme zde komplexní celosvětové problémy díky spolupráci a využívání rozsáhlých vědeckých znalostí a zkušeností.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME NASYTIT SVĚT.

Zabezpečení dostatečného množství zdravých a výživově hodnotných potravin pro lidi po celém světě je bezesporu jedním z hlavních úkolů, s nimiž se nyní lidstvo musí vypořádat. Toto úsilí o plnění potřeb rostoucí populace napomůže k prosperitě rozvojových zemí a podpoří ekonomický růst po celém světě.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME ZAJISTIT DOSTATEK ENERGIE PRO BUDOUCÍ GENERACE.

Poptávka po energii neustále roste, zatímco zásoby fosilních paliv se ztenčují. Vzhledem k rostoucí populaci budeme muset využívat stávající zdroje maximálně efektivně a hledat lepší způsoby využití obnovitelných zdrojů energie. Tyto změny budou stimulovat nová průmyslová odvětví a dodávat impulz pro čisté ekonomiky.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME OCHRÁNIT TO, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

Počet lidí na světě neustále roste a to s sebou nese stále vyšší nároky na jednotlivce a rovněž větší zátěž pro životní prostředí. Jak se svět neustále rozvíjí, lidstvo klade stále vyšší hodnotu na život i planetu, kterou všichni sdílíme. Život i náš ekosystém jsou jedinečné, a proto usilujeme o jejich ochranu.