Špičkové manažerky společnosti DuPont se zúčastní pražské konference WIN 2013

Silné zastoupení je odrazem závazku společnosti DuPont k rozmanitosti v pracovním prostředí

Praha,  2.  října  2013  –  Od  2.  do  5.  října  2013  se  v Praze  koná  mezinárodní  konference  W.I.N.  – Women’s International Networking. Společnost DuPont je jedním ze sponzorů třídenního setkání, kterého se zúčastní více téměř 900 lidí ze 70 zemí světa. 

Společnost DuPont je jednou z mála společností žebříčku Fortune 500, které řídí žena. Ellen Kullman, generální  ředitelka  společnosti  DuPont,  byla  v loňském  roce  označena  časopisem  Fortune  pátou nejmocnější  ženou  podnikatelské  sféry.  35  %  všech  manažerských  pozic  společnosti  DuPont v regionu Evopy, blízkého východu a Asie zastávají ženy. Společnost DuPont tyto trendy odráží i ve svých pobočkách v České republice, kde jsou ženy zastoupeny v nejvyšších pozicích.

Kromě cíleného náboru talentovaných žen pracuje DuPont aktivně i se stávajícími manažerkami a úspěšnými ženami, například právě podporou konference W.I.N., která má za cíl vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci úspěšných žen, výměnu zkušeností, informací a vzájemnou podporu.

„Sama vím, jak je při budování kariéry důležitá inspirace, dobré rady a předávání zkušeností,“ říká Soňa  Krausová,  ředitelka  DuPont  Česká  republika.  „Nejlépe  vás  přitom  může  posunout  dopředu někdo, kdo musel řešit podobné výzvy a čelil podobným rozhodnutím.“

Program  konference  W.I.N.  zahrnuje  špičkové  řečníky  z korporátní  oblasti,  sektoru  vzdělávání, nevládních organizací i z politického života. Koen Van Neyghem, prezident divize Udržitelných řešení pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky, se představí jako hlavní řečník společnosti DuPont. Ve svém příspěvku se zaměří na přínos programů organizované rozmanitosti a začleňování pro moderní firmy.

WIN je nezávislá globální organizace žen v řídících pozicích, která inspiruje ženy po celém světě. WIN se  stala  platformou  pro  moderní  ženy,  které  se  uplatňují  na  mezinárodní  úrovni,  a  také  pro sebevědomé  muže  a  organizace  působící  v  oblasti  postavení  žen,  osobního  rozvoje,  rozmanitosti a začlenění. Letošní konference W.I.N. probíhá od 2. do 5. října v pražském hotelu Hilton.

Více  o  konferenci  naleznete  zde:  http://www.winconference.net