Materiál DuPont Energain® získal ocenění Výrobek roku

DuPont Energain  - Výrobek roku

Porota celorepublikové soutěže stavebních výrobků a technologií Výrobek roku 2014, kterou pořádá vydavatelství Vega, udělila první ocenění výrobku DuPont Energain®. Slavnostní vyhlášení proběhlo během Stavebních veletrhů v Brně.

„Toto ocenění dokládá, že společnost DuPont stále vyvíjí nové výrobky, které díky špičkovým technologiím umožňují nové postupy moderního stavebnictví,“ říká Dipl. -Ing. Petr Macháček, technický a obchodní manažer, DuPont Building Innovations a dodává: „Porotu zaujalo zejména inovativní složení našeho výrobku, které mu dodává zajímavé užitné vlastnosti, což ostatně dokládají i zkušenosti špičkových architektů, kteří s ním pracují.“

Materiál funguje na bázi technologie PCM. Tato zkratka označuje izolační materiály využívající tepelných procesů souvisejících se změnou skupenství. Tyto procesy umožňují při použití správných parametrů efektivně akumulovat tzv. latentní teplo a tím udržovat ideální rozmezí teplot. To bývá náročné zejména u budov s lehkými obvodovými plášti, zejména u podkroví rodinných domů, dřevostaveb a podobně. U těchto budov totiž chybí dostatečná akumulační vrstva a pro zachování izolačních vlastností je třeba využít materiály s vysokou schopností tepelné absorpce.

Technologie využívá speciálního vosku, který taje v přesně určeném rozmezí teplot 18 a 22 °C. Panely DuPont Energain o tloušťce 5,26 mm díky tomu absorbují latentní teplo v množství až 515 kJ/m2.

Porota ocenila i špičkové zpracování samotných panelů, kdy je materiál v tekutém skupenství uchováván společně s polymerem a nehrozí proto jeho vytékání.

Materiál, který s oblibou využívají architekti u nás i v zahraničí je běžně dostupný na českém trhu.