Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

rev. August 23, 2016

Společnost E. I. du Pont de Nemours and Company a její pobočky (dále jen „společnost DuPont“) dbá na ochranu osobních údajů a ráda by vás seznámila se způsoby shromažďování, používání a sdělování informací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů společně se Zásadami ochrany obecných informací společnosti DuPont popisuje postupy společnosti DuPont v souvislosti s informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím webů nebo mobilních aplikací vlastněných a řízených společností DuPont, z nichž k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů přecházíte (dále jen „web“ a „aplikace“), i při jejich offline použití tam, kde zákon vyžaduje oznámení tohoto použití. Poskytnutím osobních údajů společnosti DuPont souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Pokud se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím webu, souhlasíte s použitím vašich osobních údajů společností

DuPont se řídí samostatnou doložkou o ochraně osobních údajů, nikoli tímto Prohlášením. Kliknutím sem zobrazíte doložku o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti DuPont, kteří žádají o zaměstnání prostřednictvím webu.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje shromažďované společností DuPont
 
 „Osobní údaje“ jsou takové informace, které vás identifikují jako jednotlivce, například:

 • Jméno
 • Adresa (včetně fakturační a doručovací adresy)
 • Telefonní číslo nebo číslo faxu
 • E-mailová adresa
 • Číslo kreditní a debetní karty
 • Daňová identifikační čísla
 • Státní identifikační čísla, jako je číslo sociálního pojištění
 • Finanční informace pro případ žádosti o půjčku
 • Historie nákupu

Společnost DuPont shromažďuje osobní údaje, když se účastníte různých aktivit, které poskytujeme, například:

 • Při objednávání výrobku, služby nebo vytvoření žádosti.
 • Při registraci nákupu výrobku společnosti DuPont.
 • Při předložení záručního listu.
 • Při registraci předplatného, technologického fóra nebo jiné komunikace prostřednictvím webu nebo aplikace.
 • Při účasti v soutěži, na propagační akci, na výherních loteriích, průzkumu nebo jiné propagaci.
 • Při účasti v blogu nebo fóru.
 • Když provádíme výzkum trhu, či se s vámi setkáváme na veletrhu nebo jiné události.

Osobní údaje, které od vás získáme, můžeme zkombinovat s osobními údaji, které společnosti DuPont poskytnete prostřednictvím jiných zdrojů, jako jsou registrace výrobků, ankety nebo marketingové události. Kombinované osobní údaje budeme v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů používat, pokud budou zkombinovány.

Způsob používání osobních údajů

Osobní údaje můžeme používat pro následující účely:

 • Reagování na vaše dotazy a plnění vašich požadavků, například na odeslání e-mailových upozornění.
 • Zasílání důležitých informací týkajících se webu nebo aplikace, změn podmínek, zásad a dalších administrativních informací společnosti DuPont.
 • Vyplnění a realizace nákupu, například s cílem zpracovávat platby, doručit vám objednané zboží, komunikovat s vámi, pokud jde o váš nákup a poskytnutí souvisejících zákaznických služeb.
 • Odesílání marketingové komunikace, která by vás podle našeho názoru mohla zajímat, včetně informací o veletrzích.
 • Přizpůsobení vašich možností na webu představením výrobků a nabídek, které jsou pro vás šité na míru.
 • Zprostředkování účasti na výherních loteriích, soutěžích a podobných propagačních akcích a vykonávání těchto aktivit. Některé z těchto aktivit mají další pravidla, mezi která mohou patřit další informace o způsobu, jakým využíváme a poskytujeme vaše osobní údaje. Doporučujeme vám tedy, abyste si tato pravidla pečlivě přečetli.
 • Povolení odesílat zpráv přátelům prostřednictvím webu nebo aplikace. Využitím této funkce sdělujete společnosti DuPont, že máte oprávnění používat jména a e-mailové adresy svých přátel a poskytnout je společnosti DuPont.
 • Povolení komunikovat a spolupracovat s ostatními prostřednictvím webu nebo aplikace (například přes blog, panel zpráv, funkci zasílání zpráv, funkci chatování, profil nebo jiná sociální média).
 • Povolení registrace a účasti v technologických fórech a dalších událostech u společnosti DuPont.
 • Povolení obchodních účelů společnosti DuPont, jako jsou analýzy dat, audity, výzkumy a vývoj nových produktů, vylepšování webových stránek společnosti DuPont, zlepšování služeb společnosti DuPont, vývoj marketingových událostí, zjištění trendů použití a určení dopadu propagačních kampaní společnosti DuPont.
 • v případech, kdy to může být nezbytné nebo vhodné: (a) v rámci příslušného zákona včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) dodržovat zákonné postupy; (c) reagovat na požadavky veřejnosti a státních úřadů včetně veřejných a státních institucí mimo zemi vašeho trvalého pohybu; (d) uplatňovat podmínky společnosti DuPont; (e) chránit provozy společnosti DuPont; (f) chránit práva společnosti DuPont, osobní údaje, bezpečnost nebo majetek váš nebo ostatních a (g) povolit společnosti DuPont sledování dostupných odškodnění nebo omezení škod, které můžeme utrpět.

Způsob sdělování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny v následujících případech:

 • V rámci skupiny společností DuPont pro účely vysvětlené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost E.I. du Pont de Nemours and Company a místní pobočka, se kterou spolupracujete, jsou společně zodpovědné za správu souhrnně používaných osobních údajů.
 • Pro poskytovatele třetí strany společnosti DuPont, kteří poskytují služby, jako je hostování webů, analýzy dat, zpracování plateb, plnění objednávek, distribuce výrobků, poskytování infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby doručování e-mailů, zpracování kreditních karet, služby auditu a další podobné služby k povolení poskytování služeb.
 • Pro třetí strany, jako jsou zástupci a distributoři k usnadnění prodeje a distribuce výrobků a služeb společnosti DuPont. Může sem patřit marketingová komunikace.
 • Pro sponzory loterií, soutěží a podobných propagačních akcí třetí strany.
 • K vaší identifikaci u všech, komu prostřednictvím webu zasíláte zprávy.
 • Pro třetí strany v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, přidělení pozice, převodu nebo jiné dispozice všech nebo jakékoli části podniků, majetku nebo akcií společnosti DuPont (včetně souvislosti s bankrotem nebo podobným jednáním).
 • V případech, kdy to může být nezbytné nebo vhodné: (a) v rámci příslušného zákona včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) dodržovat zákonné postupy; (c) reagovat na požadavky veřejnosti a státních úřadů včetně veřejných a státních institucí mimo zemi vašeho trvalého pohybu; (d) uplatňovat podmínky společnosti DuPont; (e) chránit provozy společnosti DuPont; (f) chránit práva společnosti DuPont, osobní údaje, bezpečnost nebo majetek vás nebo ostatních a (g) povolit společnosti DuPont sledování dostupných odškodnění nebo omezení škod, které můžeme utrpět.
 • Můžete je uvést sami, pokud se podílíte na funkcích webu nebo aplikace společnosti DuPont, které poskytují příležitost spolupracovat se společností DuPont a ostatními (například prostřednictvím blogu, nástěnky se zprávami, funkce zasílání zpráv, chatování, profilu nebo jiných sociálních médií). Pokud tyto funkce používáte, měli byste vědět, že jakékoli informace, které odešlete, včetně vašeho jména, sídla a e-mailové adresy, mohou být veřejně přístupné ostatním lidem. Nezodpovídáme za žádné informace, které se rozhodnete prostřednictvím těchto funkcí odeslat, a důrazně vám doporučujeme neuvádět prostřednictvím těchto funkcí žádné citlivé osobní údaje (například informace o zdraví nebo kreditní kartě). Pokud tyto funkce používáte, vaše osobní údaje mohou zůstat na webu nebo v aplikaci, i když používání webu nebo aplikace ukončíte.

 

INFORMACE NEOSOBNÍ POVAHY

Shromažďované informace neosobní povahy

„Informace neosobní povahy“ jsou jakékoli informace, které neodhalují vaši konkrétní identitu, například:

 • Informace o prohlížeči
 • Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a dalších technologií
 • Demografické údaje a další informace, které poskytnete
 • Souhrnné informace

Způsob shromažďování informací neosobní povahy

Společnost DuPont a poskytovatelé služeb třetí strany společnosti DuPont mohou shromažďovat informace neosobní povahy mnoha způsoby včetně následujících:

 • Prostřednictvím prohlížeče: Většina prohlížečů shromažďuje určité informace, jako je například adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému a typ a verze internetového prohlížeče.
 • Používání souborů cookie: Soubory cookie webovému serveru umožňují převod dat do počítače pro účely vedení záznamů a jiné účely. Soubory cookie a jiné technologie používáme mimo jiné proto, abychom vám poskytovali informace šité na míru, usnadnili průběžný přístup k webu a jeho používání a k poskytování přizpůsobeného marketingu. Pokud nechcete shromažďovat informace prostřednictvím použití souborů cookie, většina prohlížečů nabízí jednoduchý postup, který umožňuje odmítnout používání souborů cookie. Některé funkce webu nemusí správně fungovat, pokud odmítnete používát soubory cookie. Další informace o souborech cookie získáte na stránkách http://www.allaboutcookies.org/.
 • Použití pixelových značek, webových signálů, průzračných obrázků GIF či jiných podobných technologií: Mohou se používat spolu s některými stránkami webu a e-mailovými zprávami ve formátu HTML ke (mimo jiné) sledování akcí uživatelů webu a příjemců e-mailu, měření úspěchu marketingových kampaní společnosti DuPont a vytváření statistiky o použití webu a míře odpovědí.
 • Od vás: Informace, jako je vaše sídlo, i další informace, například upřednostňovaný způsob komunikace, jsou shromažďovány v případě, že nám je dobrovolně poskytnete. Pokud nejsou zkombinovány s osobními údaji, osobně vás ani jiného uživatele webu či aplikace neidentifikují.
 • Prostřednictvím shrnutí informací: Souhrnné osobní údaje vás ani jiného uživatele webu či aplikace osobně neidentifikují (můžeme je například používat k výpočtu procenta uživatelů společnosti DuPont, kteří mají konkrétní kód telefonické oblasti).

Jak používáme a sdělujeme informace neosobní povahy

Vzhledem k tomu, že vás informace neosobní povahy osobně neidentifikují, můžeme tyto informace používat a sdělovat pro jakýkoli účel. V některých případech můžeme informace neosobní povahy zkombinovat s osobními údaji (například můžeme zkombinovat vaše jméno s vaším bydlištěm).

Jestliže zkombinujeme jakékoli informace neosobní povahy s osobními údaji, například informace, které jste nám poskytli při registraci, s informacemi neosobní povahy, abychom vám mohli poskytovat cílený přizpůsobený marketing, bude společnost DuPont považovat tyto kombinované informace za osobní údaje.

 

IP ADRESY

Vaše „IP adresa“ je číslo, které vašemu počítači automaticky přidělí poskytovatel internetových služeb (ISP).

Shromažďování IP adres

IP adresa je automaticky identifikována a přihlášena do souborů protokolu společnosti DuPont pokaždé, když uživatel web navštíví, spolu s časem návštěvy a navštívenými stránkami. Shromažďování IP adres je standardní postup na Internetu a provádí ji automaticky spousta webů.

Jak společnost DuPont používá a sděluje IP adresy?

Společnost DuPont používá IP adresy pro účely, jako je výpočet úrovní použití webu, pomoc při diagnostikování potíží se serverem, správa webu a prezentace obsahu přizpůsobeného pro vaši zemi. IP adresy můžeme používat a uvádět také pro všechny účely, pro které osobní údaje používáme a uvádíme. IP adresy, soubory protokolu serveru a související informace používáme také jako informace neosobní povahy s výjimkou případů, kdy příslušný zákon nepožaduje jinak.

 

REKLAMA PODLE ZÁJMU

Společnost DuPont a poskytovatelé třetích stran společnosti DuPont používají soubory cookie, pixelové značky, webové signály, průzračné obrázky GIF nebo podobné technologie ke sledování činností uživatelů webu a příjemců e-mailových zpráv na nepřidružených webech s cílem přizpůsobit vaše možnosti na webu představením reklam, které jsou pro vás relevantnější. Poskytovatele webu třetích stran například využíváme k prezentaci výrobků a nabídek šitých na míru preferencím a zájmům, které vykazuje vaše online aktivita v průběhu času.

 

WEBY TŘETÍCH STRAN

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nezabývá osobními údaji, informacemi nebo jinými postupy jakýchkoli třetích stran včetně třetí strany provozující jakýkoli web, na který web nebo aplikace obsahuje odkaz, ani za tyto údaje neneseme odpovědnost. Zahrnutí odkazu na web nebo aplikaci neznamená souhlas společnosti DuPont s odkazovaným webem.

 

INZERENTI TŘETÍCH STRAN

Společnost DuPont může využívat reklamní společnosti třetích stran k poskytování reklam při návštěvě webu společnosti DuPont. Tyto společnosti mohou používat informace o vaší návštěvě tohoto webu s cílem uveřejnění reklam na zboží a služby, které vás mohou zajímat. V průběhu poskytování reklam na tento web mohou tyto společnost umístit nebo rozpoznat jedinečný soubor cookie v prohlížeči. Pokud chcete získat více informací o tomto postupu a dozvědět se, jaké máte možnosti, aby tyto společnosti vaše informace nepoužívaly, navštivte stránky http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

 

BEZPEČNOST

Společnost DuPont využívá přiměřená organizační, technická a administrativní opatření na ochranu osobních informací, které má pod kontrolou. Žádný přenos dat přes internet ani systém uchovávání dat však bohužel nemůže zajistit stoprocentní bezpečnost. Pokud máte důvod domnívat se, že vaše spolupráce se společností DuPont již není bezpečná (například cítíte, že bylo narušeno zabezpečení jakéhokoli účtu, který můžete u společnosti DuPont mít), informujte neprodleně o tomto problému společnost DuPont v souladu s pokyny v části Kontaktování společnosti DuPont uvedené dole.

 

VOLBY A PŘÍSTUP

Vaše volby týkající se používání a zveřejnění vašich osobních údajů společností DuPont

Společnost DuPont vám poskytuje mnoho možností výběru, pokud jde o způsob, jakým používá a sděluje vaše osobní údaje pro marketingové účely. Kontaktováním střediska správy dotazů společnosti DuPont se můžete rozhodnout, že nebudete nadále přijímat další elektronické marketingové zprávy od společnosti DuPont, a můžete zažádat, abychom vaše osobní údaje nesdíleli s nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové účely.

Pokusíme se vyhovět vašim požadavkům, jakmile to bude možné. Pokud se rozhodnete informace neuveřejňovat, jak je uvedeno výše, nebudeme moci odstranit vaše osobní údaje z databází nepřidružených třetích stran, kterým již společnost DuPont vaše osobní údaje sdělila (tedy takových, kterým jsme již vaše osobní údaje poskytnuli k datu předcházejícími implementaci vaší žádosti o zrušení používání těchto údajů). Všimněte si také prosím, že pokud se rozhodnete zrušit zasílání marketingových zpráv od společnosti DuPont, můžeme vám přesto zasílat důležité administrativní zprávy, jejichž příjem zrušit nemůžete.

Možnosti přístupu k osobním údajům, jejich změny nebo utajení

Pokud chcete shrnout, opravit, aktualizovat, zamlčet, odstranit nebo jinak omezit používání vašich osobních údajů společností DuPont, které jste již poskytnuli, můžete se obrátit na Středisko správy dotazů společnosti DuPont.

Ve své žádosti prosím uveďte, jaké informace chcete změnit, zda chcete, aby byly vaše osobní údaje v databázi společnosti DuPont utajeny, nebo dejte společnosti DuPont jinak vědět, jaká omezení mají být ve vašich osobních údajích použita. Pokusíme se vyhovět vašim požadavkům, jakmile to bude možné.

 

OBDOBÍ UCHOVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nebude vyžadovat nebo nepovolí delší období uchování.

 

POUŽÍVÁNÍ WEBU DĚTMI

Společnost DuPont se zavazuje chránit potřeby ochrany osobních údajů dětí a doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby zaujali aktivní roli, pokud jde o online aktivity jejich dětí. Společnost DuPont nezaměřuje web nebo aplikace na děti mladší čtrnácti (14) let ani vědomě neshromažďuje informace od dětí pro účel prodeje produktů nebo služeb. Společnost DuPont se podílí na výběru vzdělávacích programů, jako je povědomí o vědě a životním prostředí na podporu škol a komunit.

 

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOD

\Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme závody nebo poskytovatele služeb, a používáním webu nebo aplikace vyjadřujete souhlas s převodem informací do zemí mimo vaši zemi trvalého pobytu včetně USA, které mohou mít jiná pravidla ochrany dat než vaše země.

 

CITLIVÉ INFORMACE

Žádáme vás, abyste společnosti DuPont nezasílali ani nesdělovali žádné citlivé osobní údaje (například informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, víry nebo jiných vyznání, zdraví, kriminálního pozadí nebo členství v odborech) přímo nebo prostřednictvím webu či aplikace, ani jinými prostředky.

 

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme změnit. Podívejte se prosím na odkaz POSLEDNÍ AKTUALIZACE v horní části této stránky, kde zjistíte datum poslední revize tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost, když zveřejníme revidované Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu nebo v aplikaci. Používáním webu nebo aplikace po uvedení těchto změn vyjadřujete svůj souhlas s revidovaným Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

KONTAKTOVÁNÍ SPOLEČNOSTI DUPONT

Pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte společnost DuPont prostřednictvím střediska správy dotazů společnosti DuPont nebo nám napište na následující adresu:
 

DuPont Product Information Service – EMEA

DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamon-Nubledo
33469 – Tamon – Carreno
Asturias, Spain
EU-INFO@dupont.com
Tel. +800 3876 6838
Fax:+34 9 1272 5237