Vědní obory

Vědní obory společnosti DuPont jsou základem inovace

Věda a technologie propojují znalost trhu s širokou škálou technologií a vytvářejí nové a inovativní příležitosti pro naše podniky a zákazníky.

Zákazníkům přinášíme inovace řízené trhem. Vzhledem k odhadům, že světová populace do roku 2050 vzroste na 9 miliard, se plnění potřeb souvisejících s potravinami, energií a ochranou lidí po celém světě stává nebývalým problémem. Více než 10 000 vědeckých a technických pracovníků společnosti DuPont spolupracuje se zákazníky, vládami a dalšími na vývoji trvale udržitelných řešení těchto problémů. V roce 2012 společnost DuPont představila 2 047 nových produktů a získala 935 amerických patentů, které se zaměřují na plnění potřeb lidí z celého světa. Podíváme-li se do budoucna, hodnota, kterou vědní obory společnosti DuPont přinášejí naší společnosti a našim zákazníkům, bude podněcovat snahu o nové objevy, které pomohou usnadnit život lidem po celém světě.