Řešení pro zásobování potravinami

Zajištění potravin pro všechny díky partnerské spolupráci

Společně dokážeme nasytit celý svět.

Světová populace stále roste, a tak se dnes otázka zajištění dostupnosti potravin ve všech zemích a oblastech stává otázkou klíčovou. Jeden člověk ze sedmi v současnosti každý večer uléhá s pocitem hladu. Zabezpečení dostatečného množství zdravých a výživově hodnotných potravin pro lidi po celém světě je bezesporu jedním z hlavních úkolů, s nimiž se nyní lidstvo musí vypořádat. Společnost DuPont za tímto účelem investuje 60 % všech prostředků určených na výzkum a vývoj.

Staráme se o zvyšování obsahu živin v plodinách, pomáháme farmářům a pěstitelům z celého světa zefektivnit produkci potravin, hledáme nové, lepší možnosti zajištění dostupnosti a bezpečnosti potravin. Každý den se snažíme o to, aby měli lidé ze všech koutů planety na talíři více kvalitního jídla.