Výroba obnovitelného biopaliva, jímž je celulózový etanol

19. května 2011

Zásoby fosilních paliv se každým dnem tenčí a není možné je obnovit ani není možné vrátit zpět škodlivé emise, které uvolňují. Zemědělec Brad Black z Tennessee hovoří o tom, jak se jeho rodinné hospodářství se 190letou tradicí stane součástí výroby udržitelné a obnovitelné energie a bude produkovat celulózový etanol z rostlinných cukrů, který bude použit k pohánění automobilů.

Společnost DuPont, společnost Genera Energy a Univerzita v Tennessee spolupracují s místními zemědělci na výrobě celulózového etanolu z prosa prutnatého a dalších plodin. Cílem je snížit závislost na neobnovitelných zdrojích energie, jako jsou fosilní paliva.

Všichni, kdo se na projektu podílejí, pracují na výrobě obnovitelného paliva pro místní spotřebitele. Tento projekt představuje funkční model, který lze přizpůsobit použití po celém světě. S dalším rozvojem této technologie bude možné k výrobě obnovitelných biopaliv používat i jiné plodiny, které jsou vhodné k pěstování v konkrétní oblasti.

Na projektu se podíleli
Genera Energy

Copyright © 2012 E. I. du Pont de Nemours and Company.  Všechna práva vyhrazena.