Společná cesta k efektivnějšímu čerpání energie z obnovitelných zdrojů

Pokud jde o zásobování energií, lidstvo je dnes v podstatně složitější situaci než kdykoli dříve ve své historii. Naše zásoby fosilních paliv se každým dnem tenčí a zároveň stále stoupá naše spotřeba. Za dvacet let budeme podle odhadů potřebovat téměř o 36 % více energie než nyní. Odkud ji ale budeme čerpat? Společnost DuPont je přesvědčena, že je třeba vyjít z vědeckých závěrů a hledat nové možnosti získávání energie z obnovitelných zdrojů a také možnosti dokonalejšího využití zdrojů, s nimiž již pracujeme. Proto navázala spolupráci se státním sektorem, dalšími společnostmi a nevládními organizacemi a zaměřila se na efektivnější využívání alternativních energetických zdrojů, jako jsou větrná a sluneční energie nebo biopaliva. Kromě toho se intenzivně věnuje také vývoji inovativních materiálů, které pomáhají omezit spotřebu energie v budovách a odlehčit automobily, a tudíž snížit spotřebu pohonných hmot. Spojení odborných znalostí společnosti DuPont a potenciálu jejích partnerů po celém světě je prvním krokem na cestě k odvrácení hrozící krize, nalezení účinných způsobů využívání energie z obnovitelných zdrojů a zabezpečení dostatečného přísunu energie i pro budoucí generace.

„Společnost DuPont se může uplatnit především na poli vývoje technologií. Spolupracujeme se svými partnery a s vládami mnoha zemí a věříme, že se nám podaří dosáhnout posunu například v oblasti vývoje fotovoltaických materiálů a biopaliv.“

– Tom Connelly
výkonný viceprezident a ředitel pro inovace

Pokud všichni spojíme své síly, jistě se dostaví úspěch a my budeme mít dostatek energie i v budoucnu.