Řešení pro zásobování energií

Hledání globálně použitelných metod výroby energie

Společně dokážeme zajistit dostatek energie pro budoucí generace.

Do roku 2035 vzroste celosvětová spotřeba energie o 36 %. Společnost DuPont má všechny předpoklady pro to, aby světu mohla nabízet stále žádanější cenově dostupná a globálně využitelná řešení, která přinesou dostatek energie z udržitelných zdrojů a pomohou snížit její celkovou spotřebu.

Naši experti mají hluboké znalosti o mikrobiologických procesech, fermentaci, polymerech i makromolekulárních mechanismech a elektrochemii, a tak můžeme významnou měrou přispívat k výrobě lehčích dopravních prostředků a méně znečišťujících pohonných hmot, k zefektivnění využívání udržitelných zdrojů energie, jako je sluneční záření... krátce řečeno k vývoji globálně použitelných metod výroby energie, díky nimž budeme mít dostatek energie i v budoucnu.