Náš přístup

Plnění globálních výzev prostřednictvím globální spolupráce

Společnost DuPont se spolu s dalšími firmami snaží nalézt inovativní řešení vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků, která by zmírnila nejpalčivější problémy dnešní doby.

Inkluzivní inovace přinášejí globální spolupráci, která se soustředí na nasycení světa, snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu toho, co je nejcennější.

V praxi to znamená, že zemědělci testují hybridní osiva určená pro náročné klimatické podmínky, aby se zjistilo, které z nich je nejodolnější. Hledají také způsob, jak by mohly být do elektrické sítě měst s rostoucím počtem obyvatel zapojeny solární panely, které generují více energie.  Do popředí se tedy dostává odklon od petrochemikálií ve prospěch rostlinných náhrad, což umožňuje snižování uhlíkové stopy.

Společnost DuPont je přesvědčena, že na velké výzvy se musí reagovat většími vědeckými poznatky. Inkluzivní inovace představují náš přístup k využívání vědeckých poznatků k vytváření řešení v rozsahu, se kterým si určitá společnost, organizace nebo země neporadí sama.