Naše společnost

Světová špička v oblasti inovace a vědy řízených trhem

Společnost DuPont má dvousetletou tradici a za tak dlouhou dobu své existence již získala mnoho odborných znalostí a zkušeností a podařilo se jí rozvinout různorodá odvětví a založit pobočky ve více než 90 zemích. Díky tomu zaujímá unikátní pozici, která ji předurčuje k tomu, aby se zaměřila na řešení některého z nejpalčivějších problémů světa.

Společnost DuPont na globální trh přináší prvotřídní vědecké poznatky a technický pokrok formou inovativních produktů, materiálů a služeb již déle než 200 let. Naše inovace řízená trhem představuje každý rok tisíce nových produktů a patentových přihlášek, které reagují na potřeby v nejrůznějších oblastech, např. v zemědělství, ve výživě, v elektronice a komunikacích, v oblasti ochrany a bezpečnosti, v oblasti produktů pro domácnost a stavebnictví, dopravy a oděvů.

Společnost DuPont je hrdá na to, že dnes na tomto dědictví může stavět a spolupracovat s ostatními firmami na řešení nebývalých výzev v oblasti potravin, energie a ochrany, kterým náš svět v současné době čelí. Vědoma si odhadů, podle nichž se světová populace do roku 2050 přiblíží 9 miliardám, společnost DuPont spolupracuje se zákazníky, vládami, nevládními organizacemi a myšlenkovými vůdci na hledání řešení dnešních nejpalčivějších problémů.

Jsme přesvědčeni, že společně dokážeme zajistit dostatek zdravých potravin pro lidi ze všech koutů světa, snížit závislost na fosilních palivech a ochránit lidi i životní prostředí pro budoucí generace.

Jsme zvědaví, co dokáže třetí století vědy a inovací.